Υπηρεσίες

Οικοδομικές Άδειες

Το τεχνικό γραφείο του Άγγελου Γιάκη, με μεγάλη εμπειρία στο συγκεκριμένο κλάδο αναλαμβάνει τη ολοκληρωμένη μελέτη και διακίνηση φακέλων για την έκδοση οικοδομικών αδειών

Επίβλεψη Κατασκευών

Η μεγάλη μας εμπειρία στο χώρο των κατασκευών, δίνει σε εσάς τη σιγουριά και τα εχέγγυα να εμπιστευτείτε σε μας για το δικό σας συμφέρων, την επίβλεψη της κατασκευής.

Ρύθμιση Αυθαιρέτων

Αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υπαγωγή του ακινήτου σας στο Ν4495/17 για τα αυθαίρετα κτίσματα.

Αποκατάσταση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Κτηρίων

Αποκατάσταση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Κτηρίων

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Έργων

Το Τεχνικό γραφείο μας, παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης έργου. Η οργάνωση κάθε τεχνικού έργου, η ίδρυση και λειτουργία κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας, από την αρχική ιδέα μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας της, έχει σημαντικό βαθμό πολυπλοκότητας. Το γεγονός αυτό επιβάλλει την αναγκαιότητα μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης έργου.
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Έργου σημαίνει: Ανάπτυξη προτεινόμενης λύσης

• Υποβολή προτάσεων υλοποίησης

• Μεθοδολογία ολοκλήρωσης έργου

• Ανάλυση κόστους επένδυσης

• Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έργου Υλοποίηση – Παρακολούθηση Έργου

• Σχεδιασμός

• Αδειοδότηση

• Διοίκηση κατασκευής

• Οικονομική διαχείριση έργου Ολοκλήρωση και Παράδοση Έργου

• Εκκαθάριση οικονομικών έργου

• Σύνταξη πρωτοκόλλων παράδοσης παραλαβής

• Μακροχρόνια υποστήριξη μονάδας