Διωροφη εξοχικη κατοικια

  • AUTHOR: admin
  • May 8, 2016
Διωροφη εξοχικη κατοικια
Ονομασία Διώροφη εξοχική κατοικία στο Λέχαιο Κορινθίας
Συνολικό Εμβαδόν Κτιρίου 150.0 m2 κύριοι χώροι , 90.0 m2 βοηθητικοί  χώροι
Υπηρεσίες επίβλεψη και κατασκευή
Χρονική περίοδος Μελέτης 2010
Ολοκλήρωση 2011
Ανάγκες πελάτη Επιθυμία του πελάτη ήταν να κατασκευαστεί μία ευρύχωρη εξοχική κατοικία για τετραμελή οικογένεια. Απώτερος στόχος ήταν το σπίτι να προσφέρεται για πιθανή μόνιμη εγκατάσταση στην κατοικία.
Ιδιαιτερότητες / προκλήσεις Ο βαθμός δυσκολίας ανέκυπτε από το ίδιο το οικόπεδο. Εξαιτίας της μεγάλης απόστασης της πρόσοψης της κατοικίας από τον δρόμο αποφασίστηκε να δοθεί ύψος σε αυτή προκειμένου να δεσπόζει στον περιβάλλοντα χώρο.
Concept – Επεξηγηματικό κείμενο Αρκετά λιτές γραμμές χαρακτηρίζουν την αρχιτεκτονική του κτιρίου. Παρότι η κατοικία κατασκευάστηκε πριν την εφαρμογή του κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, (Κ.Εν.Α.Κ.) έμφαση δόθηκε στην εξοικονόμηση ενέργειας, διαδικασία που αποτελούσε ιδιαίτερη πρόκληση τη δεδομένη χρονική περίοδο.  .