Ανακαινιση κατοικιας

  • AUTHOR: admin
  • May 5, 2016
Ανακαινιση κατοικιας
Ονομασία Προσθήκη ορόφου & Ανακαίνιση υφιστάμενης κατοικίας.
Συνολικό Εμβαδόν Κτιρίου  125.0 m2
Υπηρεσίες Mελέτη και κατασκευή
Χρονική περίοδος Μελέτης 2009
Ολοκλήρωση 2010
Κυρίαρχα υλικά Ελαφριά κατασκευή λόγω παλαιότητας του ισογείου
Alpha block και ξύλινη αυτοφερόμενη στέγη
Ανάγκες πελάτη Η κατοικία έπρεπε να καλύπτει τις ανάγκες όλων των μελών μίας τετραμελούς οικογένειας.
Ιδιαιτερότητες / προκλήσεις Η συγκράτηση και η αυστηρότητα του προϋπολογισμού αποτέλεσε πηγή πρόκλησης για το σχεδιασμό αλλά κυρίως για την κατασκευή της κατοικίας.

Το προϋπάρχον ισόγειο, κατασκευής του 1979,  έθετε επιπλέον πρόκληση στη δημιουργία ενός άρτιου αποτελέσματος με αισθητική συνοχή αλλά και ασφάλεια. Ως εκ τούτου τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν επιλέχθηκαν ακριβώς για να ανταποκρίνονται ιδανικά στις παραπάνω προκλήσεις.