Συγκροτημα εξοχικων

  • AUTHOR: admin
  • May 2, 2016
Συγκροτημα εξοχικων
Ονομασία Συγκρότημα εξοχικών μονοκατοικιών στο Βραχάτι
Συνολικό Εμβαδόν Κτιρίου 150mέκαστη
Υπηρεσίες Επίβλεψη και κατασκευή
Χρονική περίοδος Μελέτης 2013 (έτος)
Ολοκλήρωση 2015 (έτος)
Κυρίαρχα υλικά Εναλλαγές ξύλου και πέτρας στις εξωτερικές όψεις της κατοικίας.
Ανάγκες πελάτη Στο επίκεντρο της κατασκευής τέθηκε η σπουδαιότητα δημιουργίας κατοικιών που θα καλύπτουν πολύπλευρα τις ανάγκες των δυνητικών αγοραστών, χωρίς το κόστος τους να λειτουργεί αποτρεπτικά.
Ιδιαιτερότητες / προκλήσεις Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η σύζευξη δημιουργίας ποιοτικών χώρων που να δελεάζουν τον ενδιαφερόμενο αγοραστή, συγκρατώντας παράλληλα το κατασκευαστικό κόστος.